Geografia
Kasiuniia
2017-06-22 04:33:05
[SIÓDMA KLASA] Scharakteryzuj trzy dowolne formy polodowcowe występujące na Niżu Polskim.
Odpowiedź
marek0303
2017-06-22 07:15:08

1. Wzgórza moreny czołowej - formy, które powstały w wyniku działalności akumulacyjnej lądolodu. W czasie postoju lądolodu tworzyły się u jego czoła. Przykłady to Wieżyca 329 m n.p.m. i Dylewska Góra 312 m n.p.m. 2. Obszar moreny dennej - powstały w czasie topnienia lądolodu, kiedy materiał z powierzchni lądolodu i jego wnętrza osadzał się. Obszary te są płaskie lub lekko faliste. 3. Rynny - są podłużnymi zagłębieniami, które powstały w wyniku erozyjnej działalności wody płynącej pod lądolodem. Wiele z nich wypełniła woda, tworząc w ten sposób jeziora rynnowe, np. Gopło czy Jeziorak.

Dodaj swoją odpowiedź