Geografia
Początkujący25
2017-06-22 05:20:55
[SIÓDMA KLASA] Odpowiedz na pytania: 1. Co wpłynęło na rzeźbę terenu pasa pobrzeży? 2. Co wpłynęło na rzeźbę terenu pasa pojezierzy? 3. Do czego przyczynił się lądolód na terenach leżących na południe od pasa nizin? 4. Co przyczyniło się do powstania wąwozów Wyżyny Lubelskiej?
Odpowiedź
drag16
2017-06-22 09:52:51

1. Co wpłynęło na rzeźbę terenu pasa pobrzeży? - lądolód, wiatr, Bałtyk i uchodzące do niego rzeki 2. Co wpłynęło na rzeźbę terenu pasa pojezierzy? - lądolód 3. Do czego przyczynił się lądolód na terenach leżących na południe od pasa nizin? - przyczynił się do powstawania pokryw lessowych na terenach leżących na południe od pasa nizin 4. Co przyczyniło się do powstania wąwozów Wyżyny Lubelskiej? - erozyjna działalność wód opadowych w lessach spowodowała powstanie wąwozów

Dodaj swoją odpowiedź