Geografia
uleńka24
2017-06-22 05:48:15
[SIÓDMA KLASA] Wskaż najczęstsze przyczyny powodzi w Polsce. A. Wylesianie B. Wiosenne roztopy C. Zatory na rzekach D. Zamulanie koryt rzecznych E. Długotrwałe i intensywne opady deszczu
Odpowiedź
kasiolaxd
2017-06-22 10:06:09

B. Wiosenne roztopy C. Zatory na rzekach E. Długotrwałe i intensywne opady deszczu

Dodaj swoją odpowiedź