Geografia
Kamilka626
2017-06-22 06:01:55
[SIÓDMA KLASA] Czym są sandry?
Odpowiedź
kaaamaaaxD
2017-06-22 08:33:31

Sandry są formą rzeźby młodoglacjalnej. Są rozległymi równinami zbudowanymi ze żwirów i piasków naniesionych przez wody roztopowe. Przykładem jest sandr Brdy.

Dodaj swoją odpowiedź