Matematyka
agrypina
2017-06-22 06:08:45
wyznacz wartośc parametru m, dla których zbiorem rozwiązań danej nierówności jest przedział ( -2,0) a.) m/x>6 wynik jest -12 ale jak do tego dojść?
Odpowiedź
Aleksa
2017-06-22 07:27:12

[latex]\ dfrac{m}{x} extgreater 6/cdot x , xin(-2,0) \ \m extless 6x/:6 \ \ dfrac{m}{6} extless x extless 0 \ \ dfrac{m}{6} =-2 /cdot6 \ \m=-12[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź