Historia
pasztecie
2017-06-22 06:15:35
Kto wyjaśni słowa S.Czarnieckiego: Ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem.
Odpowiedź
sylwusia28
2017-06-22 10:06:05

Słowa te oznaczają,że wszystkie zaszczyty i stanowiska zawdzięcza sobie,dzięki zasługom w wielu wojnach ( m.in.ze Szwedami),zdobytemu doświadczeniu na polach bitwy. Tego,co osiągnął nie zawdzięcza posiadaniu wielkich majątków ziemskich,czy dochodowych żup solnych,które posiadał Lubomirski i to on otrzymał buławę hetmańską w 1657 r. Czarniecki otrzymał buławę hetmana polnego koronnego w 1665 roku.

Dodaj swoją odpowiedź