Chemia
Konto usunięte
2017-06-22 06:49:45
Chemia, pierwiastki bloku s i p
Odpowiedź
karolcia150
2017-06-22 12:33:14

zadanie 1) V = 250 cm³ = 0,25 dm³ c = 0,2 mol/dm³ c = n / V n = c * V n = 0,2 * 0,25 = 0,05 [mol]  ----> liczba moli Na₂SiO₃   22,4 dm³    --------------    1 mol CO₂     +    H₂O    +    Na₂SiO₃    =====>    H₂SiO₃↓    +    Na₂CO₃ x dm³  --------------------    0,05 mol ----------------------------------------------------- x = 0,05 * 22,4 / 1 = 1,12 [dm³] ODP : Potrzeba 1,12 dm³ tlenku węgla(IV). ========================================================== zadanie 2) Reduktorami będą na pewno te substancje o najniższym możliwym stopniu utlenienia. Z kolei utleniaczami będą substancje o najwyższych możliwych stopniach utlenienia.  A) III          B) II ========================================================== zadanie 3) Wzory elektronowe w załączniku... ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź