Język rosyjski
annkaa78
2020-11-19 08:35:45
Proszę o przetłumaczenie na język rosyjski.  Szanowna pani Anno XYZ  4 dni temu wróciłam z wycieczki z Turcji, zorganizowanej przez pani biuro podróży. Niestety spędzony tam czas oraz warunki na jakie trafiłam były rozbieżne z wcześniejszymi Pani obietnicami.   Problemy spotkały mnie już na samym początku pobytu, kiedy po dotarciu z lotniska do hotelu okazało się, że niestety nie posiadają oni dla mnie wolnego pokoju! Musiałam spędzić 3 godziny na recepcji, aby jakoś rozwiązać całą tę sytuację.  Ponadto hotel wyglądał dużo gorzej niż to co pokazywała mi pani na zdjęciach, obsługa była bardzo niemiła, a jedzenie na stołówce niesmaczne.  W ramach rekompensaty chciałabym odzyskać około 30% kosztów wycieczki, które wcześniej poniosłam. Mam nadzieję na pozytywne rozwiązanie całej tej sprawy. 
Odpowiedź
natkasz22
2020-11-19 11:14:07

Уважаемая Анна XYZ 4 дня назад я вернулась из Турции с экскурсии, организованной вашим туристическим бюро.  К сожалению, время, проведенное там, и условия, с какими я столкнулась   были несовместимы с ранее вами обещанными. С проблемами я столкнулась уже в самом начале  пребывания, когда после прибытия с  аэропорта в отель, оказалось, что, к сожалению, у них нет для меня свободной комнаты. Мне пришлось в течении трёх часов оставаться  на рецепции, чтобы как-то решить всю эту ситуацию. Кроме того, отель выглядел намного хуже, чем то, что вы показали мне на фотографиях, обслуживание было очень неприятной, а еда в столовой невкусной. В качестве компенсации, я хотела бы получить около тридцати процентов расходов экскурсии, которые я ранее понесла.  Я надеюсь на положительное решение  всего этого дела.

Dodaj swoją odpowiedź