Matematyka
stasik2626
2020-11-22 06:17:45
Daję Naj !   Dany jest wzór funkcji liniowej f(x)=-x+2 a) korzystając z wykresu funkcji y=f(x-1) podaj zbiór rozwiązań nierówności f(x-1)<4 b) rozwiąż algebraicznie nierówność f(x+3)>-f(2x)   WSZYSTKIE OBLICZENIA !
Odpowiedź
Ewela203
2020-11-22 06:25:12

a)[latex]f(x-1)=-(x-1)+2\f(x-1)=-x+1+2\f(x-1)=-x+3\\f(x-1)<4\-x+3<4\-x<1\x>-1[/latex] b)[latex]f(x+3)>-f(2x)\-(x+3)+2>-(-2x+2)\-x-3+2>2x-2\-3x>-1\x< frac{1}{3} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź