Matematyka
tomasxd123
2020-11-22 08:34:25
Rozłóż wielomian w na czynniki: a) w(x) = x³ - 9x b) w(x) = 4x⁵ - 6x⁴ - 10x³ c) w(x) = x³ + 2x² - 3x - 6
Odpowiedź
saneeek
2020-11-22 14:47:49

x³-9x=x(x²-9)=x(x+3)(x-3) 4x do piatej -6x do czwartej-10x³=x³(4x²-6x-10)=4x³(x+1)(x-5/2)                                                      Δ=36+160=196  √Δ=14                                                        x1=[6-14]/8=-1        x2=[6+14]/8=5/2 x³+2x²-3x-6=x²(x+2)-3(x+2)=(x²-3)(x+2)=(x+√3)(x-√3)(x+2)

Dodaj swoją odpowiedź