Matematyka
piogra26
2020-11-22 09:08:35
POMOCY!NA DZIŚ! 1)Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat.Objętość tego prostopadłościanu wynosi 400cm³,natomiast jego wysokość jest równa 1,6dm. a)Ile centymetrów kwadratowych ma pole podstawy prostopadłościanu? b)Jakie wymiary ma prostopadłościan? 2)Dane są dwa sześciany.Pierwszy ma krawędź długości 2cm,a krawędź drugiego jest dwa razy dłuższa.Oblicz: a)objętość każdego z tych sześcianów, b)ile razy większa jest objętość bryły o dłuższych krawędziach c)jakim ułamkiem objętości pierwszego sześcianu jest objętość drugiego sześcianu 3)sześcian ma krawędź równą 2,5cm.Każdą  krawędź tego sześcianu zwiększono o 100%.Ile razy zwiększy się objętość? BŁAGAM O POMOC!!!!
Odpowiedź
dany1312
2020-11-22 10:05:11

zad 1 a)400cm³:1,6dm=400cm³:16cm=25cm² Odp.Pole podstawy ma powierzchnię 25cm². b)√25cm²=5cm Odp.Prostopadłościan ma wymiary 5cmx5cmx16cm. zad 2 a)V=2cmx2cmx2cm=8cm³ 2x2cm=4cm V=4cmx4cmx4cm=64cm³ Odp.Sześciany mają objętość 8cm³ i 64cm³. b)64cm³:8cm³=8 Odp.Objętość większej bryły jest 8 razy większa od objętości małej. c)8/64=1/8 Odp.Mała bryła to 1/8 dużej bryły. zad 3 V=2,5cmx2,5cmx2,5cm=15,625cm³ 100%x2,5cm=100x2,5cm=250cm V=250cmx250cmx250cm=15 625 000cm³ 15 625 000cm³:15,625cm³=1 000 000 Odp.Objętość zwiększy się 1 000 000 razy.

Dodaj swoją odpowiedź