Matematyka
Zuzanna53
2020-11-22 09:22:15
Wykonaj dzialania podaj koniecznie zalozenia 3+       2       -------------         x+1 1 -              4            ------------------                  x+5        1 ------------------      -1      x-2 3/4 -        2            ---------               x+1      4 --------------    -  2/5  2-x 0,1 -           3                ----------                   x+1 0,125+        1            -----------------                  x+2    3 ----------  -  0,25  x+4
Odpowiedź
Binek1992
2020-11-22 12:54:46

1) zał. x≠ -1 [latex]3 + frac{2}{x+1} = frac{3(x+1)}{x+1} + frac{2}{x+1}= frac{3x+3+2}{x+1}= frac{3x+5}{x+1} [/latex] 2) zał. x≠ -5 [latex]1 - frac{4}{x+5}= frac{x+5}{x+5}- frac{4}{x+5}= frac{x+5-4}{x+5}= frac{x+1}{x+5} [/latex] 3) zał.x≠2 [latex] frac{1}{x-2}-1 = frac{1}{x-2}- frac{x-2}{x-2}= frac{1-x+2}{x-2}=frac{3-x}{x-2} [/latex] 4) zał x≠ -1 [latex]frac{3}{4} - frac{2}{x+1} = frac{3(x+1)}{4(x+1)} - frac{2*4}{4(x+1)}= frac{3x+3-8}{4x+4} = frac{3x-5}{4x+4} [/latex] 5) zał.x≠2 [latex] frac{4}{2-x}- frac{2}{5} = frac{4*5}{5(2-x)}- frac{2(2-x)}{5(2-x)}= frac{20-4+2x}{10-5x}= frac{16+2x}{10-5x} [/latex] 6) zał.x≠ -1 0,1=1/10 [latex]frac{1}{10} - frac{3}{x+1}=frac{x+1}{10(x+1)}- frac{3*10}{10(x+1)}= frac{x+1-30}{10x+10} = frac{x-29}{10x+10} [/latex] 7) x≠ -2 0,125=1/8 [latex]frac{1}{8}+ frac{1}{x+2}= frac{x+2}{8(x+2)}+frac{1*8}{8(x+2)}= frac{x+2+8}{8x+16} = frac{x+10}{8x+16} [/latex] 8) zał. x≠ -4 0,25=1/4 [latex] frac{3}{x+4}- frac{1}{4}= frac{3*4}{4(x+4)}- frac{x+4}{4(x+4)}= frac{12-x-4}{4x+16} = frac{8-x}{4x+16} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź