Polski
wika09774
2020-11-22 10:10:05
Wpisz do tabelki osiem imion, które zaczynaja się od odpowiedniej głoski. Daje naj :P
Odpowiedź
speedhack
2020-11-22 12:46:09

od głoski dźwięcznej (b, d, g, w, z, ź, ż, l, ł, r, m, n, j , dz, dź, dż ; oraz wszystkie samogłoski) Anna, Beata, Grażyna, Zuzanna, Jacek, Łukasz, Marcin, Jan od głoski bezdźwięcznej (p, t, k, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch) Patryk, Telimena, Krzysztof, Fabian, Sylwia, Szymon, Cecylia, Czesław

Dodaj swoją odpowiedź