Matematyka
aniawiec26
2020-11-25 14:55:45
Podaj wzór funkcji liniowej przechodzącej przez punkt (3,2), której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = [latex] frac{1}{3} x[/latex] -1.
Odpowiedź
Anulkal1l
2020-11-25 19:52:23

y=1/3x+b      proste rownolegle maja rowne wspolczynniki kierunkowe 1/3*3+b=2 1+b=2 b=1 Odp. y=1/3x+1

brima
2020-11-25 19:53:38

y = ax + b Jeśli ta prosta jest równoległa do danej to współczynniki są takie same, a = 1/3 y = 1/3x + b Podstawiamy współrzędne danego pkt  2 = 1/3 * 3 + b 2 = 1 + b b = 1 y = 1/3 x + 1

Dodaj swoją odpowiedź