Język angielski
Nadiix3
2020-11-25 15:43:35
Jak nauczyć się na test z present continus i stopniowanie wyższy , najwyszy
Odpowiedź
karcia00
2020-11-25 22:16:39

Was, were wyższy na początku more potem dodajesz -er najwyższy na początku the most potem dodajesz -est

Kaśka23
2020-11-25 22:17:54

Present Continous jest bardzo prosty ... mówimi w nim o tym co robimy/ktoś robi w danym momencie. 1. naucz sie na pamięć odmiany "to be" przez osoby. I am - ja jestem You are - ty jestes He, She, It - is - on,ona,ono jest You are  - wy jestescie We are - my jestesmy They are - oni są dalej każdy czasownik (verb) musi być z końcówką -ing  np. play - playing , run-running, go-going + słówka po ktorych mozna poznac ten czas to:  now- teraz, at the moment - w tym momencie/w tej chwili. przykladowe zdania -> He is playing football - On gra w piłkę nożną. <-gra w pilke w tym momencie, ale zeby jeszcze bardziej podkreslic ze jest to robione teraz mozna dodac jedno z tych dwoch slow. np. He is playing football now. - On gra w piłkę nożną teraz.. He is playing football at the moment. - On gra w piłkę nożną w tej chwili. ========================================= Stopniowanie: 1.musisz nauczyc sie wyjatkow takich jak good-better-the best->dobry-lepszy-naj lepszy, far- further-the furthest-> daleko-dalej-naj dalej. bad-worse-the worst -> źle -gorzej- najgorzej. 2. w drugim stopniu dodajemy do czasownika koncowke -er lub more np bigger- wiekszy, more interesting - bardziej interesujacy 3. w trzecim stopniu zawsze bedzie "the" przed przymiotnikiem i bedzie koncowka -st lub most. np .The best, <-najlepszy (wyjatek) , the biggest-> najwyzszy, the most interesting -> najbardziej interesujacy.  *jeszcze jedna uwaga: w przymiotniku jednosylabowym , gdzie na końcu jest spółgłoska+samogłoska+spółgłoska podwajamy ostatnią spółgłoskę  *  jeżeli wyrazy sa jedno lub dwusylabowe dodajemy koncowke -er, -st ... jezeli sa dluzsze uzyjemy more, the most przed wyrazem .

Dodaj swoją odpowiedź