Matematyka
Pati995
2020-11-25 17:26:05
Wykaż, że wartość wyrażenia (6 ^4 )^ 6 - 9∙6 ^23 - 3∙(6 ^11 )^ 2 jest liczbą podzielną przez 7 ^ - do potęgi ;)
Odpowiedź
stoPROcent
2020-11-25 23:39:55

[latex](6 ^4 )^ 6 - 9*6^{23} - 3*(6 ^{11})^ 2 =6^{24}-3*6^{23} +3*6^{22} =\ \=6^{22}*(6^2-3*6+3*1)= 6^{22}*(36-18+3)=6^{22}*21 \ \ 21 dzieli sie przez 7[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź