Biologia
Pejtrik
2017-06-22 08:32:15
[SIÓDMA KLASA] Wybierz prawidłową odpowiedź wśród podanych A-C: 1. Objawami którego stopnia odmrożenia jest sinoczerwony kolor skóry? A. odmrożenie I stopnia B. odmrożenie II stopnia C. odmrożenie III stopnia 2. Przy którym stopniu odmrożenia pojawia się nieodwracalne uszkodzenie skóry oraz tkanek położonych głębiej? A. odmrożenie I stopnia B. odmrożenie II stopnia C. odmrożenie III stopnia
Odpowiedź
daniel8894
2017-06-22 12:37:21

1. Objawami którego stopnia odmrożenia jest sinoczerwony kolor skóry?  B. odmrożenie II stopnia   2. Przy którym stopniu odmrożenia pojawia się nieodwracalne uszkodzenie skóry oraz tkanek położonych głębiej? C. odmrożenie III stopnia

Dodaj swoją odpowiedź