Język angielski
anecia654
2017-06-22 10:21:35
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-4). Zakreśl literę A, B, albo C
Odpowiedź
kadma6
2017-06-22 11:21:09

1. scored 2. were 3. freezing 4. leave

Dodaj swoją odpowiedź