Matematyka
NiUnIA9742
2021-02-23 14:49:55
1.Czy odcinki o poniższych długościach mogą być bokami trójkąta ? a)3cm,8m,3m b)4dm,6dm,7dm c)30mm,10mm,50mm d)6,8cm,2,1cm,7,4cm 2.Oblicz kąty trójkąta wiedząc że każdy następny kąt jest większy od poprzedniego o 24 stopni z góry dzięki daje naj <3
Odpowiedź
jaracz
2021-02-23 18:27:59

1. a) Nie b) Tak c) Nie d) Tak 2. 1 Bok = a 2 Bok = a + 24 3 Bok = a + 48 a+a+24+a+48=180 3a+72=180 3a=180-72=108 a=36 1 Bok = 36 2 Bok = 60 3 Bok = 84

Dodaj swoją odpowiedź