Historia
martuu01
2017-06-22 10:28:25
przebieg i skutki biitwy pod grunwaldem bardxo pilne prosze o pomoc
Odpowiedź
zlotaewa
2017-06-22 15:44:46

1. Liczebność armii: - polsko -litewskiej: 20 tys. ciężkiej jazdy polskiej, 10 tys. lekkiej jazdy litewskiej (ruskiej, mołdawskiej i tatarskiej) - krzyżackiej : 15 tys. ciężkiej jazdy ( w tym tylko kilkuset rycerzy zakonnych). 2. Przebieg bitwy (15 lipca 1410) - poranne wysłuchanie mszy przez króla Władysława Jagiełłę; - próba sprowokowania Polaków przez  wielkiego mistrza do ataku przez przysłanie dwóch mieczy; -oczekiwanie na rozpoczęcie walk : Polacy w zaroślach, Krzyżacy w szczerym polu; - około południa odśpiewanie Bogurodzicy stało się sygnałem do ataku; - atak lekkiej jazdy litewskiej i po godzinnej walce z ciężkozbrojnymi Krzyżakami paniczna ucieczka z pola walki; - pozorne zwycięstwo zakonnych, pogoń za wojskami litewskimi; - szybkie zlikwidowanie wyłomu w oddziałach litewskich przez posiłki polskie; - polska chorągiew w niebezpieczeństwie; - po godzinie 15.00  wojska krzyżackie napierane przez rycerzy polskich zaczynają wycofywać się w stronę własnego obozu; - niebezpieczna szarża rycerza krzyżackiego na polskiego króla; - Polacy wykonują manewr okrążający; - ginie wielki mistrz Ulryk von Jungingen; - pościg polsko- litewski za uciekającymi Krzyżakami. 3. Straty, znamy głownie krzyżackie: blisko 8 tysięcy zabitych, kilka tysięcy wzięto do niewoli. Polacy zdobyli przyprowadzone działa i bogato wyposażony obóz. Polskie straty są nieznane, ale być może też poległo kilka tysięcy. 4. Skutki: - śmierć tysięcy ludzi; - złamanie potęgi krzyżackiej - wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej - pokój w Toruniu 1411: Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, do Litwy wróciła Żmudź. Zakon zobowiązał się wypłacić okup za jeńców wojennych.

Dodaj swoją odpowiedź