Matematyka
smile89211
2021-04-08 08:44:55
turysta pierwszego dnia wędrówki przeszedł 21 km w ciągu 6 godzin . drugiego dnia przebył 26 km w ciągu 8 godzin a trzeciego 17 km w ciągu 5 godzin. którego dnia szedł najszybciej ?
Odpowiedź
adripietru
2021-04-08 09:32:35

21km:6h=3,5 km/h 26km:8h=3,25 km/h 17km:5h=3,4km/h Najszybciej szedł pierwszego dnia, pewnie w tedy nie miał odcisków na stopach. :)

asiazegar
2021-04-08 09:33:50

Aby policzyć prędkość należy drogę podzielić przez czas. pierwszy dzień  [latex] frac{21 km}{6 h} =3 frac{3}{6} =3 frac{1}{2} =3,5 frac{km}{h} [/latex] drugi dzień  [latex] frac{26 km}{8 h} =3 frac{2}{8} =3 frac{1}{4} =3,25 frac{km}{h} [/latex] trzeci dzień  [latex] frac{17 km}{5 h} =3 frac{2}{5} =3,4 frac{km}{h} [/latex] Odp. Turysta najszybciej szedł pierwszego dnia .

Dodaj swoją odpowiedź