Geografia
juha49
2021-04-08 09:39:35
Muszę wypisać wszystkie morza , wyspy , archipelagi , zatoki , cieśniny i półwyspy jakie są w Ameryce Północnej i Południowej ? :)
Odpowiedź
UKS
2021-04-08 11:27:17

Największymi półwyspami są: Labrador na wschodzie (1,5 mln km2), Jukatan na południu (150 tys. km2), Kalifornijski na południowym zachodzie (144 tys. km2).  Wyspy zajmują łącznie 4,1 mln km2 (16,7% powierzchni kontynentu), z czego ponad połowę (2,2 mln km2) przypada na Grenlandię. W obrębie Ameryki Północnej znajdują się także: Archipelag Arktyczny (łącznie 1,3 mln km2) na północy, Nowa Fundlandia (113 tys. km2) na wschodzie, Wielkie Antyle i Małe Antyle (łącznie 221 tys. km2) . Największe zatoki wcinające się w ląd Ameryki Północnej - Hudsona na północy i Meksykańska na południu - mają charakter samodzielnych akwenów morskich.  Zatoka Meksykańska wraz z Morzem Karaibskim i systemem cieśnin morskich określana jest niekiedy mianem Amerykańskiego Morza Śródziemnego. Na północ od Zatoki Hudsona, pomiędzy stałym lądem, wyspami Archipelagu Arktycznego i Grenlandią, występuje złożony system zatok i cieśnin morskich, należący do Morza Arktycznego. Na wschodzie głęboko wcina się w ląd Zatoka Świętego Wawrzyńca. Na wybrzeżu zachodnim gł. zatokami są: podłużna Zatoka Kalifornijska na południu i rozległa zatoka Alaska na północy.

Dodaj swoją odpowiedź