Matematyka
Cytrynka15
2021-04-08 10:00:05
[latex]frac{2 ^{-2} + 5 ^{0} }{(0,5) ^{-2}- 5 (-2) ^{-2}+ (frac{2}{3}) ^{-2} } + 4.75= [/latex]
Odpowiedź
Vixxaa
2021-04-08 14:26:59

            1/4+5^0                                   0,25+1                               = --------------------------------- +4,75 = ---------------------------------  +4,75=    0,5^-2-5*(-2)^-2+(2/3)^-2             0,5^-2-5*(-2)^-2+(2/3)^-2                   1,25                                1,25                         1,25 = ----------------------------------- +4,75= ------------------- +4,75= --------------------- +4,75=     1/0,25-5*(-2)^-2+(2/3)^-2            4-5/4+(2/3)^-2            4-1,25+(2/3)^-2                    1,25                                    1,25               1,25 = ----------------------------------------- +4,75= --------------- 4,75= ------- +4,75=    2,75+(1 a w mianowniku 4/9)             2,75+2,25            5 =0,25+4,75=5

MariuszGKM
2021-04-08 14:28:14

[latex]= frac{ frac{1}{4}+1 }{4-5* frac{1}{4}+ frac{9}{4} }+4,75= frac{1,25}{4- frac{5}{4}+ frac{9}{4} }+4,75= frac{1,25}{4+1}+4,75=0,25+4,75=5 [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź