Matematyka
gemini
2021-04-08 12:30:25
Oblicz pole figury przedstawionej na rysunku. Rysunek w załączniku.
Odpowiedź
ryszard345
2021-04-08 18:34:39

1. P= [latex] frac{ d^{2} }{2} [/latex] P=[latex] frac{ 12^{2} }{2} [/latex] P=72 2. P= 8 * 8[latex] sqrt{3} [/latex] P= 64[latex] sqrt{3} [/latex] 3. P=[latex] frac{ a^{2} sqrt{3} }{4} [/latex] P=[latex] frac{ 8^{2} sqrt{3} }{4} [/latex] P=[latex] frac{64 sqrt{3} }{4} [/latex] P=17[latex] sqrt{3} [/latex] 4. a= 20 h= 10[latex] sqrt{3} [/latex] P= a*h P= 200[latex] sqrt{3} [/latex] 5. b=10 a= 10 + 2*6 a= 22 h= 6[latex] sqrt{3} [/latex] P=[latex] frac{1}{2} [/latex]*(22+10)*6[latex] sqrt{3} [/latex] P= 96[latex] sqrt{3} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź