Matematyka
Malenstwo15
2021-04-08 19:54:35
Dla jakich x dane wyrażenia wymierne mają sens liczbowy?      x² - 1   a) −────      x² + 2x    9x² - 12x +4 b) ─────────          3x² + x² - 2x     
Odpowiedź
c100
2021-04-09 01:00:05

a) D: x^2+2x ≠0 x(x+2)≠0 x≠0 i x≠-2 odp. x€R{-2,0} b) D: 3x^2+x^2-2x ≠0 4x^2-2x≠0 2x(2x-1)≠0 x≠0 i x≠1/2 odp. x€R{0 , 1/2}

Dodaj swoją odpowiedź