Polski
Martiii90210
2017-06-22 11:43:35
[SIÓDMA KLASA] Przeczytaj podane założenia i przykłady z dwóch prac. Dopisz w zeszycie odpowiednie argumenty.Oglądając różne komedie lub czytając zabawne książki, dochodzę do wniosku, że śmiech może nas wiele nauczyć. Na przykład w komedii Aleksandra Fredry „Zemsta” autor przedstawia przerysowane karykaturalnie postacie, aby wyśmiać ogólne wady i postawy obecne w społeczeństwie tamtego czasu. W pełni zgadzam się ze stwierdzeniem, że przyjaźń jest każdemu potrzebna...
Odpowiedź
Natalkagd123
2017-06-22 17:49:30

Inne przykłady (śmiech może nas wiele nauczyć): - „Skąpiec” Moliera – w tej komedii dramatopisarz przerysowując postać tytułowego skąpca, uczy nas, czym może skończyć się tak skrajne zachowanie. - W satyrze „Żona modna” Ignacy Krasicki ośmiesza zachowanie małżeństwa, w którym mąż zrobiłby wszystko dla swojej snobistycznej żony. Za taką przerysowaną sceną istnieje jednak prawda o społeczeństwie, dzięki dość zabawnej formie możemy wyciągnąć odpowiednie wnioski - Carlo Collodi w powieści „Pinokio” również dzięki przedstawieniu licznych zabawnych scen pokazuje prawdziwe wartości i uczy nas, co jest w życiu najważniejsze. - wiersz „Rzepka” Juliana Tuwima ukazuje bardzo zabawną scenę ciągnięcia rzepy przez niemal całą rodzinę – poeta chce pokazać, jak ważna jest współpraca i możliwość polegania na najbliższych w potrzebie. - „Fraszki” Jana Kochanowskiego – w tych krótkich, żartobliwych utworach poeta umieścił drugie znaczenie, ukryte za błahymi historiami, postaciami, rzeczami, które uczy ważnych prawd o życiu. Przyjaźń jest każdemu potrzebna – argumenty - W utworze „Mały Książę” A. Saint Exupery pokazał moc przyjaźni, oswojenia, dzięki któremu życie zmieni się na lepsze, przestanie być monotonne, wypełni się uczuciem do danej osoby - „Ania z Zielonego Wzgórza” – w tej powieści Montgomery pokazała, jak ważna jest przyjaźń w życiu człowieka – Ania i jej przyjaciółka Diana mogły na sobie polegać w każdej sytuacji. Nigdy nie były same. - przyjaźń Merkucja i Romea w dramacie Szekspira „Romeo i Julia” – silna, trwała, prawdziwa przyjaźń pokazała, że jest skłonna do największych poświęceń – Merkucjo walczył o honor Romea, kiedy zginął w walce z Tybaltem, Romeo pomścił jego śmierć. - wielka przyjaźń Alka, Rudego i Zośki w „Kamieniach na szaniec” również pokazuje, że posiadanie wokół siebie innych ludzi, zacieśnianie z nimi więzi, sprawia, że nigdy nie jesteśmy sami i możemy liczyć na pomoc w razie niebezpieczeństwa.

Dodaj swoją odpowiedź