Język angielski
DominikaJankowska
2017-06-22 12:58:45
How many flats (znajduje się na)......................... your floor? Będzie: there is on czy there are on?
Odpowiedź
ibellai
2017-06-22 14:08:14

How many flats are there on your floor?

Dodaj swoją odpowiedź