Historia
sztilo
2021-06-11 03:38:35
Jakie dokumenty przygotowano dla nowego króla? plis szybko odp
Odpowiedź
Aqqs
2021-06-11 08:50:19

Dla nowego króla przygotowywano do podpisu pacta conventa i artykuły henrykowskie.

Dodaj swoją odpowiedź