Chemia
beti11
2021-06-11 03:52:15
1) Oblicz skład procentowy pierwiastków w cząsteczce ejkozanu.  2)Napisz równanie reakcji całkowitego spalanie dekanu i oblicz ile gramów dwutlenku węgla powstanie w wyniku spalenia 100g tego alkanu. 
Odpowiedź
ali637
2021-06-11 06:09:12

1) mC20H42=240u+42u=282u %C = (240/282)*100% = 85,1% %H = (42/282)*100% = 14,9% 2) mC10H22=142u 2C10H22 + 31 O2 ---> 20CO2 + 22H2O 284g dekanu ----- 20*44g CO2 100g dekanu ------ xg CO2 x = 309,86 CO2

hipcio
2021-06-11 06:10:27

1. ejkozan C20H42 m= 12u*20 + 42u= 282u %mC = 240u*100%/282u= 85,1% %mH = 100% - 85,1%= 14,9% 2. 2C10H22 + 31O2 -> 20CO2 + 22H2O 284g C10H22 ------  880g CO2 100g ------------------------ xg x= 880*100/284=309,86g 

Dodaj swoją odpowiedź