Polski
tomek15555
2021-06-11 04:33:15
Mam się nauczyć środków stylistycznych z klasy 6 czyli takich podstawowycha nie jakiś wymyślnych powiecie mi jakie są np. epitet co to jest? itp. PROSZE
Odpowiedź
wiolcia12345
2021-06-11 10:17:33

epitet – wyraz (najczęściej przymiotnik) pełniący funkcję określenia rzeczownika, np. ciemny sen; kontrast – przeciwieństwo, np. biały – czarny, mało – dużo; wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) – wyraz naśladujący dźwięki, np. wr, miau, i jak bór dudni piorun; ożywienie – nadanie przedmiotom, zjawiskom przyrody cech istot żywych, np. poruszało się duże okno wędrowało; uosobienie (personifikacja) – nadanie rzeczom, zwierzętom, roślinom cech człowieka, np. Kiedy nadejdzie ten dzień / Przyniesie na wyciągniętej ręce chleb; porównanie – uwydatnienie cech opisywanego przedmiotu, postaci, itd. przez wskazanie cech wspólnych z innymi przedmiotami, postaciami, itd. Zestawieniu służą następujące łączniki: jak, jakby, niby, niczym, na kształt. Np. (ptaszek) z główką jak makówka; powtórzenie – dwukrotne, lub wielokrotne wystąpienie tego samego elementu, np. mokra wieś wieczna wieś; przenośnia (metafora) – zaskakujące połączenie słów, tworzące nowy sens, np. fontanna łez, spajam głazy rymów;

ludaa
2021-06-11 10:18:48

Epitet - określenie rzeczownika, najczęściej jest to przymiotnik. Przenośnia - określenie mające przenośne, niedosłowne znaczenie. Porównanie - zestawienie ze sobą dwóch wyrazów, z których jeden jest porównywany, a drugi cechą, np. biały jak śnieg. Rymy - wyrazy o podobnym zakończeniu. Frazeologizm (związek frazeologiczny)

Dodaj swoją odpowiedź