Matematyka
Zdanio
2021-06-11 10:01:15
Zapisz w notacji wykładniczej iloczyn i iloraz liczb [latex]a= 6,4 * 10^{-11} [/latex] i [latex]b= 8 * 10^{-21} [/latex]
Odpowiedź
macieq305
2021-06-11 16:25:54

a * b = 6,4 * 10^-11 * 8 * 10^-21 = 51,2 * 10^-32 = 5,12 * 10^-31 a/b = 6,4 * 10^-11/(8 * 10^-21) = 0,8 * 10^10 = 8 * 10^9

Dodaj swoją odpowiedź