Matematyka
skompliikowanax3
2021-06-11 11:23:15
zad1 a)Zamień ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną: 14/5=            7/4=              25/12=  b)Zamień liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy: 2i1/3=           2i2/9=            3i5/7= zad2 Uzupełnij: a)odwrotność liczby 4/5 jest liczba......    b)odwrotność liczby 1i3/4 jest liczba....... zad3.Oblicz: a)1i2/5+1/4=....................... .                   e)18*5i2/3=................. b)5i3/5+1i3/4= .....................                    f)2i1/3*1i2/7=.............. c)4i2/3-2i2/7= ......................                   g)4i1/6:15=.................. d)8i1/10-6i3/5= .....................                  h)4i2/7:3i1/8=.............. zad4 Oblicz: a)3+1i1/5*3/4=.......................................................................... b)(2i5/6-1i1/3)*2i1/4-1/6=........................................................... zad5 w magazynie zgromadzono 160 ton cukru.Trzy ósme tego zapasu sprzedano.Ile ton cukru pozostało w magazynie? zad6 Do sklepu przywieziono 480 kg śliwek.Pierwszego dnia sprzedano 2/5 całego zapasu,drugiego dnia 3/4 reszty.Ile kilogramów śliwek pozostało? zad7 Zwiększając pewną liczbę o jej trzecią część,otrzymujemy 264.Jaka to liczba?
Odpowiedź
nina98
2021-06-11 15:38:04

zad 1. a)  [latex] frac{14}{5}= 2 frac{4}{5} [/latex] [latex] frac{7}{4}= 1 frac{3}{4} [/latex] [latex] frac{25}{12}= 2 frac{1}{12} [/latex] b)  [latex]2 frac{1}{3}= frac{7}{3} [/latex] [latex]2 frac{2}{9}= frac{20}{9} [/latex] [latex]3 frac{5}{7}= frac{26}{7} [/latex] zad 2 a) odwrotnością liczby [latex] frac{4}{5} [/latex] jest liczba [latex] frac{5}{4} [/latex] b) odwrotnością liczby [latex]1 frac{3}{4} [/latex] jest liczba [latex] frac{4}{7} [/latex] zad 3 a) 1 i 2/5+1/4= 7/5+1/4=28/20+5/20=33/20= 1 i 13/20 b) 5 i 3/5+1 i 3/4=28/5+7/4= 112/20+35/20=147/20=7 i 7/20 c) 4 i 2/3 - 2 i 2/7=14/3 - 16/7=98/21 - 48/21=50/21= 2 i 8/21 d) 8 i 1/10 - 6 i 3/5=81/10 - 38/5=81/10 - 76/10= 5/10=1/2 e) 18*5 i 2/3=18* 17/3=102 f) 2 i 1/3*1 i 2/7=7/3*9/7=3 g) 4 i 1/6:15=25/6*1/15=5/18 h) 4 i 2/7:3 i 1/8=30/7 : 25/8=30/7*8/25=48/35= 1 i 13/35 zad 4 a) 3+1 i 1/5*3/4=3+6/5*3/4=3+9/10=3,9 b) (2 i 5/6 - 1 i 1/3)*2 i 1/4-1/6=(17/6 - 4/3)*9/4 - 1/6=(17/6 - 8/6)*9/4 - 1/6= =9/6*9/4 - 1/6=27/8 - 1/6= 81/24 - 4/24=77/24=3 i 5/24 zad 5 160* 3/8=60 ton 160 - 60= 100 ton Odp. W magazynie zostało 100 ton cukru zad 6 480*2/5=192 kg 480 - 192= 288 kg 288 *3/4=216 kg 288 - 216=72 kg Odp. Pozostało 72 kg śliwek zad 7 [latex]x+ frac{1}{3}x=264 [/latex] [latex] frac{4}{3}x=264 /*3[/latex] 4x=792 / :4 x=198 Odp. Tą liczbą jest 198

Dodaj swoją odpowiedź