Matematyka
damiancze20
2021-06-11 12:45:15
Zad1 Przedstaw podane ułamki w postaci dziesiętnej w brzyboliżeniu: a)do części dziesiętnych 27 , 59 , 114  , 1118              b)do części setnych te same liczby Zad2 Danie wilkości podaj w brzybliżeniu do całosci. 0,534kg  , 25,4dag   , 25,4dag   , 2,307t    , 86,3zł  , 2,72kg  , 0,73t  ,  7,8dag  , 4,76m  , 16,9cm , o,7km  , 6,3m Daje naj 
Odpowiedź
lalusika
2021-06-11 15:42:22

   do setnych i do dzięsiętnych  27=0,29=0,3 59=0,56=0,6 114=0,07=0,1 1118=0,61=0,6              0,534kg = 1kg 25,4dag = 25dag 25,4dag jak wyżej 2,307t =2t 86,3zł =86zł 2,72kg  =3kg 0,73t  = 1t 7,8dag =8dag  4,76m =5m  16,9cm =17cm  0,7km  =1km  6,3m = 6m

izabela1441
2021-06-11 15:43:37

a)  0,3   0,5  0,1  0,6 b)  0,29  0,56  0,07  0,61 2.  1kg  25 dag  2t  86zł  3kg  1t   8dag   5m  17cm  1km  6m

Dodaj swoją odpowiedź