Matematyka
basienia
2021-06-11 14:14:05
Oblicz obwód i pole powierzchni trójkąta, którego wierzchołki umieszczone są w układzie współrzędnych w punktach: A(2,2), B(-2,6), C(-5,-1)
Odpowiedź
kissmexx
2021-06-11 19:20:25

[latex]A(2; 2); B(-2; 6); C(-5;-1)\\|AB|=sqrt{(-2-2)^2+(6-2)^2}=sqrt{(-4)^2+4^2}\=sqrt{16+16}=sqrt{16cdot2}=4sqrt2\\|AC|=sqrt{(-5-2)^2+(-1-2)^2}=sqrt{(-7)^2+(-3)^2}\=sqrt{49+9}=sqrt{58}\\|BC|=sqrt{(-5-(-2))^2+(-1-6)^2}=sqrt{(-3)^2+(-7)^2}\=sqrt{9+49}=sqrt{58}\\Obw=4sqrt2+sqrt{58}+sqrt{58}=4sqrt2+2sqrt{58}[/latex] [latex]Trojkat jest rownoramienny.\Podstawa AB.\\S_{AB}left(frac{2+(-2)}{2};frac{2+6}{2} ight); S_{AB}(0; 4)\\Wysokosc SC\\|SC|=sqrt{(-5-0)^2+(-1-4)^2}=sqrt{(-5)^2+(-5)^2}\=sqrt{25+25}=sqrt{25cdot2}=5sqrt2\\P_{Delta ABC}=frac{4sqrt2cdot5sqrt2}{2}=2cdot5cdot2=20 (j^2)[/latex] ©DRK

Dodaj swoją odpowiedź