Matematyka
calibuster
2021-06-11 17:52:45
 oblicz :[latex] sqrt[3]{2744} [/latex] i [latex] sqrt[3]{19683} [/latex]
Odpowiedź
anioleceeek
2021-06-11 22:16:18

³√2744 = 2 x 7 x ³√(2 x 7) = 14³√14 2744| 2 1372| 2  686 |2  343 | 7    49 | 7      7| 7      1 | ³√19683 = 81³√3 19683 | 3    6561 | 81          81| 81           1 |

Dodaj swoją odpowiedź