Polski
Bleek
2021-06-20 23:30:25
Przeanalizuj słowo Przegwieżdża. Bardzo Ważne
Odpowiedź
rafaog45
2021-06-21 00:47:36

Środek stylistyczny: neologizm Jest to pora między nocą a dniem- świt

Dodaj swoją odpowiedź