Język francuski
ewcia20Lat
2017-06-22 13:26:05
Opisz swoje wakacje po francusku. Proszę o zdania nie skomplikowane, ale rozwinięte (2 lata nauki francuskiego). Wszystkie zdania w czasie Passé Composé. Nie musi to być opowiadanie, po prostu 7 - 10 oddzielnych zdań.
Dodaj swoją odpowiedź