Matematyka
Oliwcia12354
2017-06-22 13:46:35
Oblicz pole i obwód : a) prostokąta o długości 40cm i szerokości 2dm b)kwadratu o boku 12cm c) trójkąta o podstawie 10cm i wysokości 8cm d) rombu o przekątnych 12 i 7 cm e) trapezu o podstawach 12cm , 8cm wysokości 4cm i ramieniu 5cm f) równoległoboku o bokach 10cm i 6cm, oraz wysokości padającej na dłuższy bok 4cm
Odpowiedź
Łucja
2017-06-22 14:09:57

a) a=40cm b=2dm=20cm P=ab = 40*20 = 800 cm² = 8dm² Ob = 2(a+b) = 2(40+20)=120 cm = 12 dm b) s=12 cm P=a² = 12² = 144 cm² Ob=4a=4*12 = 48 cm c) a=10 cm h=8 cm P=1/2a*h = 1/2*10*8 = 40 cm² OB=a+2b = 10+2*8 = 26 cm d) p=12 cm q=7 cm P=1/2p*q = 1/2*12*7 = 42 cm² a=√[(1/2p)²+(1/2q)²] = √[6²+(7/2)²] = √[36+49/4] = √[193/4] = √193 / 2 Ob=4a=4*√193 / 2 = 2√193 e) a=12 cm b=8 cm h=4 cm c=5 cm P=[a+b)*h]/2 = [(12+8)*4]/2 = 40 cm² Ob=a+b+2c = 12+8+2*5 = 30cm f) a=10cm b=6cm h=4cm P=ah = 10*4 = 40cm² Ob=2(a+b) = 2(10+6)= 32cm

Dodaj swoją odpowiedź