Polski
pavasaris
2021-07-22 13:39:55
Napisz komentarz do opisanego zdarzenia. Przedstaw w nim swoją ocenę sytuacji.  W sobotę uczniowie szóstych klas Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej wzięli udział w akcji zbierania funduszy na schronisko dla zwierząt. Zaopatrzeni w puszki z hasłem ,,Psy naszymi przyjaciółmi" szóstoklasiści od godziny 10:00 do 17:00 zbierali datki od przechodniów w centrum miasta. Zbiórka spotkała się z życzliwym przyjęciem mieszkańców. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczona na remont i powiększenie schroniska dla bezdomnych czworonogów.
Odpowiedź
asiam1103
2021-07-22 19:43:04

Uważam, że uczniowie klas szóstych wyżej wymienionej szkoły postąpili bardzo dobrze, zbierając fundusze na schronisko dla zwierząt. Sytuacja ta ukazuje, że nie są ludźmi obojętnymi, jeśli chodzi o zwierzęta. Zbierając pieniądze uczniowie pokazali, iż są dobrymi ludźmi.

Dodaj swoją odpowiedź