Fizyka
zbojowata70
2021-09-13 01:16:35
1) oblicz moc wytwarzaną przez organizm podczas odbijania się 2) jak zmieni się odpowiedź na H na księżycu, jeżeli masa księżyca = 1/81 Mziemi i promień księżyca = Rz/3,66 H=60cm na ziemi F=2Fg   W pierwszym zadaniu wzór ogólny. W drugim chodzi o to, że koleś skoczył na ziemi na 60cm i na ile skoczy na księżycu.
Odpowiedź
mocarny123
2021-09-13 01:47:23

1. Najpierw mozemy obliczyć pracę wykonaną przez człowieka. Będzie ona równa energi potencjalnej na maksymalnej wysokości na którą dotrze. Następnie podkładamy pod wzór na moc wynik. Całość możemy zapisać ostatecznie pod 1 wzorem.   [latex]W=Ep\ W=mgh\\ P=frac{W}{t}\\ P=frac{mgh}{t}[/latex]   P-moc Ep-energia potencjalna m-masa g-przyśpieszenie ziemskie h-wyskość t-czas   2. Zakładam, że jego masa to 80kg   [latex]Dane:\ g_z=10frac{m}{s^2}\ h_z=60cm=0,6m\ m_k=frac{1}{81}m_z\ r_k=frac{r_z}{3,66}\ Oblicz:\ h_k\ Rozwiazanie:\ W=Ep\ W=m*g_z*h_z\ W=80*10*0,6\ W=480J\\ g_z=Gfrac{m_z}{r_z ^2}\\ g_k=Gfrac{frac{1}{81}m_z}{(frac{r_z}{3,66})^2}\\ g_k=Gfrac{3,66^2m_z}{81r_z ^2}\\ g_k=Gfrac{13,4m_z}{81r_z ^2}\\ g_k=frac{13,4}{81}*Gfrac{m_z}{r_z ^2}\\ g_k=frac{13,4}{81}*10\\ g_k=frac{134}{81}\\ [/latex]   [latex]g_k=1,65frac{m}{s^2}\\ W=mghRightarrow h=frac{W}{mg}\\ h=frac{480}{80*1,65}\\ h=frac{480}{132}\\ happrox 3,64m[/latex]  

Dodaj swoją odpowiedź