Polski
inka1230
2017-06-22 15:15:25
[SIÓDMA KLASA] Czym jest paradoks? Podaj przykłady.
Odpowiedź
viviev
2017-06-22 20:04:25

Paradoks to dość zaskakujące sformułowanie, najczęściej sprzeczne z przyjętymi normami, przynosi ono nieoczekiwaną prawdę, np. paradoks Menonona – nie można zdobyć nowej wiedzy, słynny paradoks kłamcy, który kłamie i mówi prawdę o tym, że kłamie, paradoks szklanki wody (czy jes w połowie pełna, czy pusta).

Dodaj swoją odpowiedź