Fizyka
bee123
2021-09-14 04:50:15
oblicz prędkość elektronów w układzie, w którym elektrodę cezową oświetlamy promieniowaniem o długości fali 300 nm.
Odpowiedź
emc
2021-09-14 11:19:44

[latex]Dane:\ W=2,88*10^{-19}J\ c=3*10^8frac{m}{s}\ h=6,63*10^{-34}Js\ m=9,1*10^{-31}kg\ lambda=300nm=3*10^{-7}m\ Oblicz:\ V=?\ Rozwiazanie:\ E=frac{h*c}{lambda}\\ E=frac{6,63*10^{-34}*3*10^8}{3*10^{-7}}\\ E=6,63*10^{-19}J\\ E=W+Ek\ Ek=E-W\ Ek=6,63*10^{-19}-2,88*10^{-19}\ Ek=3,75*10^{-19}J\\ Ek=frac{1}{2}mV^2Rightarrow V=sqrt{frac{2Ek}{m}}\\ V=sqrt{frac{2*3,75*10^{-19}}{9,1*10^{-31}}}\\ V=sqrt{frac{7,5*10^{-19}}{9,1*10^{-31}}}\\ V=sqrt{0,82*10^{12}}\\ V=0,9*10^6frac{m}{s}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź