Fizyka
justyna5656
2021-09-14 18:43:55
Satelita porusza się wokół Ziemi po orbicie oddalonej od powierzchni Ziemi o 430km (promień Ziemi wynosi 6370 km, masa Ziemi 6·1024 kg). Oblicz prędkość satelity.
Odpowiedź
kasiek154
2021-09-14 21:35:17

Wzór wyjściowy dla nas to: [latex]V=sqrtfrac{GM}{r}[/latex] V-prędkość G- stała grawitacji M-masa ziemi r-promień po jakim porusza się satelita   G=6,67*10⁻¹¹ N*m²/kg² M=6*10²⁴kg r=6370+430=6800km=6800000m=6,8*10⁶m   V=√6,67*10⁻¹¹ * 6*10²⁴ / 6,8*10⁶ [V]=m/s   V=√40,02*10¹³ / 6,8*10⁶ V=√5,88*10⁷ V=√58800000 V=7688 m/s

Dodaj swoją odpowiedź