Historia
XxMadziaxXD
2021-09-15 04:52:05
1 Jaka była sytułacja kosicioła w średniowieczu . 2 Jakie reformy wprowadził papierz Grzegorz 7 3 Co zorbił cesarz Hendryk 4 Prosze szybko na dziś :) :)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odpowiedź
adamekq1
2021-09-15 07:25:44

1.Kościół zajmował się nauczaniem pisania,czytania i łaciny,zbierał dziesięcinę,głosił ewangęlię,wysyłał rycerzy by siłą nawracali pogan,był głową kraju. 2.Dictatus Papae. Jest to program reformy – sformułowano w nim m.in. zasady uniwersalizmu papieskiego. Grzegorz VII był rzecznikiem reformy kościoła, faktycznym kierownikiem polityki papieskiej od pontyfikatu Mikołaja II. Jako papież realizował program zmierzający do centralizacji Kościoła pod absolutną władzą papieża przez wzmocnienie karności kościelnej oraz emancypację Kościoła spod władzy świeckiej. Na pierwszym rzymskim synodzie biskupim w 1074 roku pozbawił godności wszystkich żonatych księży. Próby wprowadzenia celibatu nie zostały dobrze przyjęte. Szczególnie przeciwni byli temu księża z Niemiec i Francji.  

Dodaj swoją odpowiedź