Fizyka
nuti
2021-09-15 06:55:05
podczas przemiany izochorycznej stałej ilości gazu ciśnienie zmalało o 1/3 wartości ciśnienia początkowego. Jak zmieniła sie temperatura tego gazu? bardzo pilne
Odpowiedź
karolcia814
2021-09-15 08:18:06

dane: p₂ = p₁/3 szukane: T₂/T₁ = ?   W izochorycznej przemianie gazu o stałej masie ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do jego temperatury bezwzględnej. p₁/T₁ = p₂/T₂     p₂ = p₁/3 p₁/T₁ = (p₁/3)/T₂ p₁/T₁ = p₁/3T₂  /:p₁ 3T₂ = T₁  /:3 T₂ = 3T₁ ====== Odp. Temperatura tego gazu zmalała trzykrotnie.  

Dodaj swoją odpowiedź