Matematyka
rychu93
2017-06-22 15:56:25
 Prosze o pomoc w rozwiązaniu zadań na poprawke jeszcze na dzisiaj prosze.12zadań. z matematyki
Odpowiedź
rysik95
2017-06-22 18:51:49

zestaw I zad.1 [latex]a=sqrt{2}\ \ d=asqrt{2}=sqrt{2}cdot sqrt{2}=2[/latex] Odp:przekątna ma długość 2 zad.2 [latex]a=2sqrt{2}\ b=sqrt{2}\ \ a^2+b^2=c^2\ c=sqrt{a^2+b^2}=sqrt{(2sqrt{2})^2+(sqrt{2})^2}=sqrt{8+4}=sqrt{12}=2sqrt{3}[/latex] Odp: przeciwprostokątna ma długość 2√3 zad.3 [latex]2tg45^osin30^o+3tg30^o = 2cdot 1 cdot frac{1}{2}+3cdot frac{sqrt{3}}{3}=1+sqrt{3}[/latex] Zestaw II zad.1 [latex] alpha =30^o\ b=9\ \ tg alpha =frac{a}{b}\ tg30^o=frac{a}{9}\ frac{sqrt{3}}{3}=frac{a}{9}\ a=3sqrt{3}\ \ P=frac{1}{2}ab=frac{1}{2}cdot 3sqrt{3}cdot 9=frac{27sqrt{3}}{2} [j^2][/latex] zad.2 [latex]sin alpha =frac{3}{5}\ \ sin^2 alpha +cos^2 alpha =1\ (frac{3}{5})^2+cos^2 alpha =1\ frac{9}{25}+cos^2 alpha =1\ cos^2 alpha =1-frac{9}{25}=frac{16}{25}\ cos alpha =sqrt{frac{16}{25}}=frac{4}{5}[/latex] zad.3 [latex]d=24\ \ P=frac{1}{2}d^2 = frac{1}{2}cdot (24)^2=288 [j^2]\ \ P=a^2\ 288=a^2\ a=sqrt{288}=12sqrt{2}\ \ Ob=4a=4cdot 12sqrt{2}=48sqrt{2} [j][/latex] zestaw III zad.1 [latex]c=20\ alpha =30^o\ \ sin alpha = frac{a}{c}\ sin30^o = frac{a}{20}\ frac{1}{2}=frac{a}{20}\ a=10\ \ b=sqrt{c^2-a^2}=sqrt{20^2-10^2}=sqrt{400-100}=sqrt{300}=10sqrt{3} [/latex] zad.2 [latex]c=16\ a=b\ \ c^2=a^2+b^2\ (16)^2=2a^2\ 256=2a^2\ a^2=128\ a=sqrt{128}=8sqrt{2}\ b=a=8sqrt{2}\ \ alpha + eta +90^o = 180^o\ alpha = eta \ 2 alpha =90^o\ alpha =45^o\ \ eta = alpha =45^o[/latex] zad.3 [latex]5^2+5^2=(sqrt{10})^2\ 25+25=10\ 50 eq 10[/latex] trójkąt ten nie jest prostokątny zestaw IV zad.1 [latex]a=2sqrt{3}\ \ h=frac{asqrt{3}}{2}=frac{2sqrt{3}sqrt{3}}{2}=3[/latex] zad.2 [latex]s^2+z^2=w^2[/latex] zad.3 [latex](sqrt{2})^2+sqrt{2})^2=2^2\ 2+2=4\ 4=4[/latex] Ten trójkąt jest prostokątny

Dodaj swoją odpowiedź