Matematyka
zakochana55
2017-06-22 16:03:15
oblicz pole trójkąta prostokątnego jezeli a=30 stopni i b=9cm
Odpowiedź
arturo2596
2017-06-22 21:13:53

Jeśli a i b to przyprostokątne i α jest kątem leżącym naprzeciw boku a,to tg α=a/b tg 30⁰=a/9 √3/3=a/9 a=√3/3·9 a=3√3 P=1,2 a·b P=1/2·3√3·9 P=13,5√3 cm²

Dodaj swoją odpowiedź