Matematyka
justynka123
2017-06-22 16:37:25
W trójkącie [latex]ABC[/latex] kąt przy wierzchołku [latex]A[/latex] jest prosty. Na bokach [latex]BC, AC, BA[/latex] wybrano odpowiednio punkty [latex]D,E,F[/latex] w taki sposób, że kąt [latex]angle FDE[/latex] jest prosty. Niech [latex]K[/latex] będzie spodkiem wysokości trójkata [latex]ABC[/latex] poprowadzonej z punktu [latex]A[/latex]. Pokazać, że [latex]FEge AK[/latex].
Dodaj swoją odpowiedź