Chemia
DauS
2017-06-22 16:44:15
Które cechy charakteryzują wiązanie kowalencyjne: 1. Wiązania kowalencyjne tworzą się między atomami o identycznych lub zbliżonych elektoujemnościach. 2. Proces tworzenia wiązania kowalencyjnego polega z reguły na dostarczeniu pary elektronów przez jeden atom zwany donorem drugiemu atomowi zwanemu akceptorem. 3.W stanie stałym związki o wiązaniach kowalencyjnych tworzą jonową siec krystaliczną. 4. Związki o wiązaniach kowalencyjnych w porównaniu z jonami mają niskie temperatury topnienia i wrzenia. A.1,3 B.2,4 C.1,4 D.2,3
Odpowiedź
ase14
2017-06-22 19:30:53

Witaj :) Prawidłowa odpowiedź C. 1,4. Semper in altum Pozdrawiam :)

Dodaj swoją odpowiedź