Matematyka
worek23
2017-06-22 16:57:55
Wykonaj dziaania na welomianach a). (2x²+5)-(x+3= b). (x³-2x+1)+(3x²+5x+2)= c). (4x-1)(x+5)= z góry dziękuje za pomoc jak ktoś rozwiąże :)
Odpowiedź
fifi10
2017-06-22 20:58:01

a). (2x²+5)-(x+3=2x^2 +5-x-3=2x^2-x+2 b). (x³-2x+1)+(3x²+5x+2)=x^3-2x+1+3x^2+2=x^3+3x^2-2x+3 c). (4x-1)(x+5)=4x^2+20x-x-5=4x^2 -19x-5

kamil7050
2017-06-22 20:59:16

[latex]a).(2 x^{2} +5)-(x+3)=2 x^{2} +5-x-3=2 x^{2} -x+2 \ \ b).( x^{3} -2x+1)+(3 x^{2} +5x+2)= x^{3} -2x+1+3 x^{2} +5x+2= \ = x^{3} +3 x^{2} +3x+3 \ \ c).(4x-1)(x+5)=4 x^{2} +20x-x-5=4 x^{2} +19x-5[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź